سیاست حفظ حریم خصوصی

Yörükoğlu Kardeşler Marble حفظ حریم خصوصی و امنیت داده های شخصی مشتریان خود را موضوع مهمی می داند و مدیریت دقیق جمع آوری، استفاده و اشتراک گذاری این داده ها را بر عهده دارد. این سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح می‌دهد که چگونه از داده‌های شخصی جمع‌آوری‌شده توسط Yörükoğlu Kardeşler Mermer استفاده می‌شود و چگونه از این داده‌ها محافظت می‌شود.

مجموعه داده های شخصی

سنگ مرمر Yörükoğlu Kardeşler حاوی اطلاعات شخصی است که به درخواست مشتریان خود یا در نتیجه استفاده از خدمات ما جمع آوری شده است. این داده ها ممکن است شامل نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره تلفن و اطلاعات آدرس باشد. علاوه بر این، داده‌های تولید شده در حین استفاده از خدمات ارائه شده توسط Yörükoğlu Kardeşler Mermer نیز ممکن است جزو داده‌های شخصی باشد.

استفاده از داده های شخصی

Yörükoğlu Kardeşler Mermer از داده‌های شخصی که جمع‌آوری می‌کند استفاده می‌کند تا مشتریان خود را راحت‌تر از خدمات ما استفاده کنند، خدمات ما را مؤثرتر و کارآمدتر کند، خواسته‌ها و شکایات مشتریان را درک و حل کند، و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهد.

به اشتراک گذاری داده های شخصی

Yörükoğlu Kardeşler Mermer اطلاعات شخصی مشتریان خود را با اشخاص ثالث به اشتراک نخواهد گذاشت، اما در صورت الزام قانونی یا رضایت صریح مشتری، حق به اشتراک گذاری این داده ها را خواهد داشت.

امنیت داده ها

Yörükoğlu Kardeşler Marble تمام اقدامات فنی و سازمانی لازم را برای محافظت از امنیت اطلاعات شخصی مشتریان خود انجام خواهد داد.