شرایط استفاده

Yörükoğlu Kardeşler Marble شرایط استفاده از خدمات ارائه شده در این وب سایت را توضیح می دهد. با استفاده از این وب سایت، به نظر می رسد که شرایط استفاده زیر را پذیرفته اید.

  1. استفاده از محتوا: محتوای این وب سایت، از جمله اطلاعات ارائه شده توسط Yörükoğlu Kardeşler Mermer، ممکن است برای مقاصد تجاری استفاده شود. استفاده از محتوا برای مقاصدی غیر از اهداف تجاری ممنوع است و در این مورد، Yörükoğlu Kardeşler Marble حق اعمال حقوق خود را دارد.
  2. اطلاعات منسوخ شده: اطلاعات این وب سایت ممکن است هر از چند گاهی به روز شود و بنابراین هیچ تضمینی در مورد فعلی بودن اطلاعات داده نمی شود.
  3. پیوندها: این وب سایت ممکن است دارای پیوندهایی به وب سایت های دیگر باشد. Yörükoğlu Kardeşler Marble هیچ مسئولیتی در قبال محتوا و صحت این لینک ها ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از استفاده از این لینک ها ندارد.
  4. حریم خصوصی: Yörükoğlu Kardeşler Marble حفظ حریم خصوصی مشتریان خود و امنیت اطلاعات شخصی آنها را به عنوان یک موضوع مهم در نظر می گیرد و سیاست حفظ حریم خصوصی دقیقی در رابطه با این مسائل دارد.
  5. مسئولیت: Yörükoğlu Kardeşler Mermer مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از خدمات و محتوای این وب سایت ندارد.
  6. تغییرات: Yörükoğlu Kardeşler Mermer ممکن است هر از چند گاهی این شرایط استفاده را تغییر دهد و این حق را دارد که این تغییرات را اعمال کند. تغییرات از تاریخی که در این وب سایت منتشر می شوند اعمال می شوند.